Sistemul “2%” permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze 2% DIN IMPOZITUL lor pe venit catre o organizatie non-guvernamentala, impozit care altfel s-ar directiona catre bugetul statului. Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitele lor!

2% donati catre Asociatia Credinta si Dragoste vor fi folositi pentru sustinerea cazurilor umanitare, victime ale accidentelor rutiere, pentru implementarea proiectelor de evaluare ale copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani din Bucuresti si jud. Calarasi, pentru achizitionarea de aparatura medicala in special pentru reabilitarea medicala a categoriilor mentionate anterior.

Ce inseamna 2%?
Orice persoana fizica sau juridica ce realizeaza venituri declarate, plateste un impozit catre stat pe acest venit. In cazul unui salariat de exemplu, suma incasata lunar in mana de angajat, reprezinta salariul net, care este mai mic decat salariul brut. In mare, diferenta intre salariul brut si cel net o reprezinta impozitul platit la stat.
Facilitatea lui 2% a fost introdusa de statul roman, care a hotarat, la fel ca in restul Europei: din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, contribuabilul sa directioneze 2% catre organizatia non-profit pe care acesta doreste sa o sustine.
PLATESC CEVA IN PLUS ?
Nu. Cine decide sa redirectioneze cei 2% din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, nu plateste nimic in plus. Din impozitul platit statului, 2% vor pleca spre o organizatie non-profit indicata de contribuabil (de dumneavoastra). Daca nu redirectionezi cei 2% din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, suma va ajunge in intregime la bugetul statului, care o va aloca mai departe dupa cum crede de cuviinta.
Pentru a direcţiona 2% din impozitul pe venit aveţi de parcurs următorii paşi:

1. Descărcaţi Formularul 230 sau Formularul 200 de mai jos şi tipăriţi-l.

 

Download Formularul 230: pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora. Va rugam completati ANUL 2015.

Download Formularul 200: pentru contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole, din operaţiuni cu valută şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Va rugam completati ANUL 2015.

2. Completarea formularului se face, in general, respectand urmatoarele repere:
Anul : 2015
 numele: nume, initiala tatalui, prenume
 adresa: se înscrie adresa domiciliului fiscal
 cod numeric personal: se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Suma — nu se completează, organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Pentru formularele originale şi alte informaţii despre modul de completare accesaţi site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Datele care trebuie indicate pe un formular original (necompletat) sunt:
Se bifează “Susţinerea unei entităţi nonprofit”.

3. Dupa ce se completeaza formularul, se face o copie care se pastreaza, originalul se va trimite prin Posta la sediul ANAF de care apartineti sau se depune direct la ANAF (Administratia Financiara) pe a carei raza teritoriala aveti domiciliul. Daca aveti certificat de semnatura electronica, puteti depune formularul si online pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Administraţia sectorului 1 a finanţelor publice
Str.Londra nr.10, sect.1, C.P. 011761
Tel. 021-231.93.95
sectorul 1
Administraţia sectorului 2 a finanţelor publice
Persoane fizice: Str.Avrig nr.63, sector 2
Tel. 021-256.99.35
Persoane juridice: Str. C.A. Rosetti nr.39, sector 2, C.P. 020012
Tel. 021-313.40.08
sectorul 2
Administraţia sectorului 3 a finanţelor publice
Persoane fizice:
Str.Lucreţiu Pătrăşcanu nr.10, sect.3, C.P. 030504
Tel. 021-340.22.65
Persoane juridice:
Calea Moşilor 156 sector 2 CP 020883
Tel. 021-314.62.22
sectorul 3
Administraţia sectorului 4 a finanţelor publice
Persoane fizice: Bd. C.Brâncoveanu nr. 2, bl. 12, sect.4, C.P. 041447,
Tel. 021-332.63.53
Persoane juridice: Str.Cuţitul de Argint nr.7, sector 4, Tel. 021-310.24.06
sectorul 4
Administraţia sectorului 5 a finanţelor publice
Calea 13 Septembrie nr. 226, bloc. V 54, sector 5, C.P. 050735,
Tel. 021-410.06.12, 021-410.49.41
sectorul 5
Administraţia sectorului 6 a finanţelor publice
Str. Popa Tatu nr.7, sect.1, C.P. 010801
Tel. 021/315.32.70
sectorul 6
Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii
Str.Prof.Dr.Dimitrie Gerota nr.13, sector 2, C.P. 020027
Tel. 021-305.70.80, 021-305.74.53, 0800.800.697
contribuabili mijlocii

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ILFOV
str Lucreţiu Pătrăşcanu nr 10 sector 3, C.P.030507
Tel. 021/340.16.00
Afumaţi, Baloteşti, Brăneşti, Cernica, Ciolpani, Dascălu, Dobroeşti, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Nuci, Otopeni, Pantelimon, Periş, Petrăchioaia, Popeşti Leordeni, Snagov, Ştefăneşti, Tunari, Voluntari
Serviciul fiscal orăşenesc Buftea
Bd Mihai Eminescu, nr. 1, C.P.70000
Tel. 021/3515611 sau 02-3515612 Buftea, Chitila, Corbeanca, Mogoşoaia
Serviciul fiscal orăşenesc Bragadiru

Şos. Alexandriei, nr 271 C.P.77025
Tel. 021/4481371, 021/4481371 1 Decembrie, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Cornetu, Dărăşti, Domneşti, Dragomireşti, Jilava, Măgurele, Vidra